Seguretat vial. Determinació de la pena

Les conclusions del fiscal resulten decisives en no poder imposar el jutge o tribunal una pena més greu de les que aquest ha sol•licitat

Seguretat vial. Determinació de la pena

El Codi Penal, a l’article 379, enumera tres tipus de penes per als delictes contra la seguretat vial: presó, multa i treballs en benefici de la comunitat. S’enuncien en termes alternatius i tenen naturalesa seqüencial indubtable, ja que es fixen atenent a una gravetat descendent.

Quan el fiscal opta per una o altra d’aquestes opcions, està definint els termes de la resposta penal de l’Estat en el supòsit que el procés, finalment, desemboqui en una sentència condemnatòria. Per a això hi ha d’haver una correlació entre la proposta acusatòria del fiscal i la sentència del jutge en supòsits d’aquesta naturalesa, que no pot ser crebantada amb l’elecció d’una pena més greu pel jutge o tribunal que la sol·licitada per aquest.

Així ho ha assenyalat recentment el Tribunal Suprem, davant d’un recurs presentat per un conductor condemnat pel jutge a la pena de set mesos de multa, a raó d’una quota diària de sis euros, i a la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors durant un any i un dia. Segons l’acusat, el fiscal havia sol·licitat que se li imposés la pena de treballs en benefici de la comunitat i, per tant, se li ha imposat una pena superior a la que, pel cap alt, li podria correspondre.

El Tribunal Suprem li ha donat la raó i, mantenint la privació del dret a conduir vehicles de motor durant un any i un dia, li imposa la pena de seixanta dies de treballs en benefici de la comunitat en lloc de la pena de multa a la qual havia sigut condemnat en un principi.

 

En actuacions que siguin causa de fets derivats de la conducció de vehicles de motor, els nostres advocats es posen a la vostra disposició per a defensar els vostres interesso.

 

 

 


Vos a la nostra newsletter